Anno 2070 Wiki
Advertisement

Śródmieście jest głównym budynkiem publicznym.

Sródmieście
E-ŚM

Śródmieście Ekosów

Wymagane towary:
Koszt utrzymania: -12
Zużycie energii: -1
Ekobalans: 0
Rozmiary: 6x8
T-ŚM

Śródmieście Fabrytów

Wymagane towary:

Koszty utrzymania:

-12
Zużycie energii: -1
Ekobalans: 0
Rozmiary: 6x8
S-ŚM

Śródmieście Technosów

Wymagane towary:
Koszty utrzmania: -5
Zużycie energii: -1
Ekobalans: 0
Rozmiary: 6x5

Opis[]

Śródmieście jest pierwszym dostępnym budynkiem publicznym. Poza monumentami tylko na polu śródmieścia można budować domy. Poza zaspokojeniem wspólnoty w menu są umieszczone informacje na temat:

  • Liczebności populacji
  • Dochodów z podatków
  • Ilości domów
  • Zużyciu energii
  • Równowadze ekologicznej
  • Ilości i typie budynków
Advertisement