Anno 2070 Wiki
Advertisement

Bilans jest istotnym elementem gry. Oznacza, ile kredytów regularnie wypływa na twoje konto. Można go zobaczyć w prawym górnym rogu ekranu. Pod liczbą oznaczjącą ilość pieniędzy znajduje się zielona lub czerwona cyfra. Zielona oznacza przychód, czerwona odchód.

Bilans

Dodatni bilans

Na bilans składają się:

Nie są do niego wliczane stałe szlaki handlowe.

Jeżeli na koncie gracza będzie - 10 000 kredytów, a bilans będzie mniejszy niż- 100 misja zostanie automatycznie przegrana.

Advertisement