Anno 2070 Wiki
Advertisement

Elektrownia wiatrowa - dostępna już na początku gry. Produkcja nie jest szałowa i dość droga bo produkuje ona 15 energi a utrzymujemy za 25 dla porównania elektrownia węglowa produkuje 60 energi za 10 kredytów a więc potrzeba czterech takich aby wyrównać produkcje, dodatkowo jej wydajność drastycznie spada, jeżeli w pobliżu jest inny budynek tego typu. Plusem jest to, że nie wymaga żadnych surowców i nie wpływa negatywnie na środowisko.

Advertisement