Anno 2070 Wiki
Advertisement

Huta żelaza używa rudy żelaza oraz węgiel do produkcji żelaza.                                                                               Huta Żelaza:

Żelaza stosuje do wytwarzania narzędzi,stali,broni i budowy nie których

250px-IronSmelter

statków,.

Wymaga:400$,2 moduły budowlane oraz 4 narzędzia.

Wielkośc:3x4      HP:1000    Wymaga:1 fabryta/1 eko pracownik.

Advertisement