Anno 2070 Wiki
Advertisement

Ministerstwo prawdy zaspokaja potrzebę informacji mieszkańców(fabrytów)

Podczas ewolucji fabrytów odblokowywan

250px-MinistryofTruth

e są nowe kanały do pokazywania

ludziom. OTO KORZYŚCI Z KAŻDEGO KANAŁU:

1.Globalna prawda(1 kanał przypomina samolot):Dbamy o ciebię:Ten kanał zapewnia

zapotrzebowanie na informacje nie ma żadnych dodatkowych kosztów utrzymania.

2.TV praca(2 kanał czyli ręce dające pieniądze):Spełnia zapotrzebowanie na informacje

skraca okres wzrostu ludności o 50%,zwiększa dochody o 5% lecz kosztuje 8 energii i 30 dochodów

odblokowanie przy 1 pracowniku fabrytów.

3.Historie sukcesu(3 kanał domek):Spełnia zapotrzebowanie na informacje,obniża koszty aktualizacjii

o 50%,redukuje okres wzrostu ludności o 25%,kosztuje 8 energii i 45 dochodów.Może to jest najlepszy

kanał podczas modernizacji domów w twojej metropolii.Odblokowanie przy 1 inżynierze fabrytów.                Ministerstwo prawdy^^^

4.Neightborhood Watch(po polsku zabardzo niewiem)(kanał 4 odznaka policjii):zaspokaja zapotrzebowanie

na informację i zwiększa ochronę przed przestępczością o 40%.Kosztuje 8 energii i 45 dochodów.odblokowane

na 1wykonawczym fabrycie.

5.Immo TV(kanał 5 karta identyfikatora):Twoje nieruchomości:zaspokaja potrzebę nainformację i zwiększa

przestrzeń życiową o 12%.Kosztuje 8 energii i 95 dochodów.UWAGA!!!!należy zachowac ostrożnośc do

tego kanału jest to również zwiększenie potrzeb ludności o 12% co może wymagac dodatkowych łańcuchów

produkcyjnych.Odblokowane w 600 bankowych fabrytów.

Wymagania:800$,10 modułów budowlanych,12 narzędzi oraz 20 betonu.

Koszty utrzymania:-6 ekologia,-30 utrzymanie,-7 energia.

Wielkośc:6x6     Odblokowuje w:750 pracowników fabrytów.

Advertisement