Anno 2070 Wiki
Advertisement

Nadmorska elektrownia wiatrowa to trzeci( po elektrowni wiatrowej i termalnej budynek )Ekosów produkujący energię. Jest dość droga w utrzymaniu i można ją zbudować tylko terenie portowym, ale ma bardzo mały zasięg oddziaływania i nie powoduje uszkodzenia równowagi ekologicznej.

Advertisement