Anno 2070 Wiki
Advertisement
Vadim Sokow
Vadim Sokow
Frakcja Global Trust
Organizacja Sokow Transnational
Nastawienie Neutralne/Agresywne

Vadim Sokow to samozwańczy baron naftowy korzystający z technologii Global Trust. Zajmuje się głównie produkcją ropy naftowej i jest gotów walczyć z każdym, kto chce z nim konkurować. Od początku gry do jego portów pływać będątankowce. Dość agresywnie postępować będzie też jego ekspansja, a w miarę upływu czasu stworzy flotę złożoną m.in. z głównych okrętów i żmij. Na wyspach, gdzie wydobywa ropę panuje zazwyczaj bardzo niska równowaga ekologiczna.

Wpływy[]

Zwiększanie wpływów:

  • Czasem zwiększają się losowo, gdy Sokow "zamierza zrobić dobry interes",
  • Gdy gracz nie wydobywa ropy naftowej,
  • Gdy gracz kupuje ropę od Sokowa

​Zmniejszanie wpływów:

  • Gdy gracz wydobywa ropę naftową,
  • Gdy gracz kolonizuje wyspy,
  • Gdy gracz buduje flotę wojenną
Advertisement